pRÁVNÍ SLUŽBY

Rozsah poskytovaných právních služeb

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oborech práva (občanské, trestní, správní, pracovní a další) s ohledem na to, že klientova záležitost vyžaduje často znalosti a dovednosti hned v několika právních disciplínách. Blíže se advokátní kancelář zaměřuje na níže uvedené právní obory.    

Obchodní právo

Právní poradenství při uzavírání smluv s Vašimi obchodními partnery, návrhy komplexních právních řešení pro Vaše podnikání, ochrana proti nekalé soutěži, zakládání nových společností a pomoc při optimalizaci chodu korporátních struktur.  

Rodinné právo

Péče o nezletilé děti a výživné, modifikace společného jmění manželů, rozvody manželství a s nimi spojené vypořádání společného jmění manželů.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí včetně realizace advokátních úschov, zřizování a rušení věcných břemen, právní otázky spojené se spoluvlastnictvím nemovitostí, případně jeho vypořádáním.

Advokátní kancelář trvale spolupracuje s Advokátní kanceláří Mgr. Michaly Tůmové s.r.o., která se dlouhodobě zaměřuje na právo developmentu a spolupracuje s řadou společností z oblasti stavebnictví.

kontakt

Chcete se na něco zeptat? Jsme vždy připraveni Vám poskytnout právní poradenství při Vašem podnikání, v soukromých záležitostech nebo jiných právních věcech.