Mgr. Adam Jarolím

advokátní kancelář

O nás

Jsme mladá advokátní kancelář poskytující právní služby ve všech právních oblastech, s bližším zaměřením na obchodní právo, rodinné právo a právo nemovitostí.

Obchodní právo

Právní poradenství při uzavírání smluv s Vašimi obchodními partnery, návrhy komplexních právních řešení pro Vaše podnikání, ochrana proti nekalé soutěži, zakládání nových společností a pomoc při optimalizaci chodu korporátních struktur.  

Rodinné právo

Péče o nezletilé děti a výživné, modifikace společného jmění manželů, rozvody manželství a s nimi spojené vypořádání společného jmění manželů.

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí včetně realizace advokátních úschov, nájemní smlouvy,  zřizování a rušení věcných břemen, právní otázky spojené se spoluvlastnictvím nemovitostí, případně jeho vypořádáním.

Kontakt

Chcete se na něco zeptat? Jsme vždy připraveni Vám poskytnout právní poradenství při Vašem podnikání, v soukromých záležitostech nebo jiných právních věcech.